Reference

Reference

 • Filtr Zeos, Hradec Králové-výroba filtrů pro odprášení a odsíření, ocelové potrubí, šnekové dopravníky, odstředivé odlučovače-cyklony, ocelové komíny, atd.
 • EURAC Hradec Králové – údržba, výroba ND, šnekové dopravníky, technologické ocelové konstrukce, atd.
 • OH MONT, Cerekvice n. B. - technologické ocelové konstrukce pro ropné látky, atd.
 • ATM Chvalina - Hořice – ocelové konstrukce, komponenty pro výrobu strojů.
 • Brůck Zámrsk u Vysokého Mýta – odsávání NC strojů, regulace, atd.
 • Elektro Mosev Hradec Králové - výroba ocelových konstrukcí.
 • MONDO Hradec Králové – dodávky a montáže odsávání a chlazení kompresorů.
 • Roman Balada Technology – výroba ocelových konstrukcí vysílačů a ostatních komponentů.
 • VOBO Sloupno – výroba ocelových konstrukcí, montáž zastřešení zimního stadionu v Litomyšli, montáž ocelových konstrukcí na sjezdovce Protěž Jánské Lázně atd.
 • Grifmont – výroba a montáž balkónových konstrukcí při revitalizacích panelových domů
 • Arbor – výroba ocelových konstrukcí pro telekomunikační zařízení